• เรียน สมาชิกผู้เข้าใช้ระบบ e-learning คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ตามที่ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบ ทำให้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน ฐานข้อมูลสมาชิกของทุกท่านใหม่ เพื่อการเข้าใช้ระบบอย่างถูกต้องของสมาชิก ศูนย์ผลิตฯ ขอความร่วมมือจากสมาชิก กรุณาอย่าเปลี่ยนชื่อและนามสกุลของผู้ใช้  ในหน้าของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

  จึงเรียนเพื่อทราบ
  ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  23 มกราคม 2557

 • หากมีปัญหาในการเข้าใช้งาน กรุณาโทรแจ้งหรือ e-mail มาที่ janyacai@yahoo.com กรณีลืม Password ให้แนบรูปถ่ายบัตรประจำตัวนิสิตมาด้วย

  ขอบคุณค่ะ

Skip รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาทั้งหมด